+31 (0)46 426 2347 info@mensenwater.eu

Mens en Water

Water

Lucht

Schoon water, schone lucht

Water en lucht zijn van levensbelang. Als water en lucht van slechte kwaliteit zijn, ervaren we gezondheidsproblemen. Vooral op publieke plekken, werkplekken en in de directe woonomgeving moet je erop kunnen rekenen dat de lucht die je inademt en het water dat uit de kraan komt veilig en gezond is. Mens & Water zet zich in voor schoon water en schone lucht. Wij zijn er voor advies, desinfectie, legionellapreventie en legionellabestrijding, onderhoudswerkzaamheden en lucht- en contactmonsters, voor bedrijven, instellingen en particulieren.

Water

Ons lichaam bestaat voor ruim de helft uit water. Dat water belangrijk is, dat is wel duidelijk. We vinden het heel gewoon dat er schoon water uit de kraan komt. Toch zijn er ook zorgen. Onder meer legionella is een gevaar voor de gezondheid. Legionella is een bacterie die de veteranenziekte of legionellagriep kan veroorzaken. In ernstige gevallen kan dat zelfs dodelijk zijn. Gelukkig kun je legionella voorkomen en bestrijden.

De grootste nachtmerrie voor iedere gebouweigenaar is dat je je hotel moet sluiten vanwege een legionellabesmetting, of dat je patiënten in je ziekenhuis of zorginstelling erg ziek worden door bacteriën in het leidingwater. Volgens het Drinkwaterbesluit levert het drinkwaterbedrijf je water tot aan de voordeur. Binnen het gebouw ben je als eigenaar zelf verantwoordelijk voor de vele meters waterleiding. Slechte drinkwaterinstallaties kunnen grote problemen veroorzaken, zoals een teveel aan bacteriën, legionella, slijtage of drukproblemen.

Bedrijven  en organisaties zoals ziekenhuizen, verpleeghuizen, sauna’s, zwembaden en hotels moeten dus preventiemaatregelen nemen om besmetting met legionella te voorkomen, maar ook bepaalde evenementen waar met water wordt gewerkt en waar de drinkwaterinstallatie beschikbaar wordt gesteld aan derden. Zij zijn alle wettelijk verplicht om risico’s te beperken. Dan gaat het om allerlei (leiding)waterinstallaties, koelinstallaties, fonteinen en luchtbevochtigers.

Mens & Water heeft oplossingen voor legionella, voor bedrijven, instellingen en particulieren. Van monstername tot waterloze urinoirs. De adviseurs en installateurs van Mens & Water helpen je met een complete dienstverlening rond waterveiligheid.

Altijd schoon en veilig water in jouw gebouwen!

Lucht

Per dag haal je wel 20.000 keer adem. Een goede luchtkwaliteit is dus heel belangrijk voor je gezondheid. Wat we inademen is helaas niet alleen zuurstof. Door verkeer, industrie maar ook landbouw en huishoudens ademen we ook schadelijke stoffen in, zoals fijnstof en het gas stikstofdioxide. Daarnaast zijn bacteriën, schimmels en gisten soms aanwezig in luchtbehandelingsinstallaties en op werkplekken. Vandaag de dag zijn mensen zo’n 90% van de tijd binnen. En uit onderzoek blijkt dat de luchtkwaliteit binnen vaak twee keer zo ongezond is als buiten.
Hoe schoon de lucht in je directe leefomgeving is, kun je meestal niet zien of ruiken. Vaak merk je er pas wat van als je ziek wordt.

Een gezond en comfortabel binnenmilieu is belangrijk voor de gezondheid van alle bewoners, medewerkers en gebruikers. Maar vaak is de luchtkwaliteit slecht door onvoldoende ventileren, droge lucht en gebrekkig onderhoud aan luchtinstallaties. De lucht voldoet dan niet aan de normen. Mens & Water doet onderzoek naar de aanwezigheid van microbiologische vervuiling van de lucht, verricht onderhoud ter voorkoming van problemen en desinfecteert. Voor bedrijven, instellingen en particulieren.

Vocht, CO2, fijnstof en radon zijn stoffen die in het binnenmilieu vrijkomen. Bij onvoldoende ventilatie kunnen die zich ophopen en gezondheidsklachten veroorzaken. Denk hierbij aan:

Hoofdpijn;
Concentratieprolblemen en dufheid;
Irritatie van de ogen;
Irritatie of aandoeningen aan de luchtwegen;
Huidklachten.

Mens en Water

Mens & Water is een deskundige partner en een erkend bedrijf voor de afname van lucht- en watermonsters. Een geaccrediteerd laboratorium onderzoekt die monsters. Bij besmetting van lucht en/of water, helpt Mens & Water de oorzaak te achterhalen en het probleem op te lossen, snel en vakkundig. Om problemen te voorkomen, kun je bij ons terecht voor advies, onderhoud en beheer.

Snel contact voor informatie, advies of een afspraak?