+31 (0)46 426 2347 info@mensenwater.eu

Lucht

Binnenmilieu

Luchtkwaliteit

Een gezond en comfortabel binnenmilieu is belangrijk voor de gezondheid van alle bewoners, medewerkers en gebruikers. Maar vaak is de luchtkwaliteit slecht door onvoldoende ventileren, droge lucht en gebrekkig onderhoud aan luchtinstallaties. De lucht voldoet dan niet aan de normen. 

Mens & Water

doet onderzoek naar de aanwezigheid van microbiologische vervuiling van de lucht,
adviseert op basis van metingen over de vervolgstappen,
verricht onderhoud ter voorkoming van problemen en
 desinfecteert.

Mens & Water is er voor bedrijven, instellingen en particulieren.

Lucht

Gezond eten, bewegen, niet te veel alcohol en niet roken. Allemaal goed voor je gezondheid. De luchtkwaliteit heeft ook invloed op je gezondheid, vooral op je longen natuurlijk. En dat geldt voor de lucht buiten, maar zeker ook voor de lucht in huis. Zeker als je bedenkt dat je per dag ongeveer twintig uur (!) binnen doorbrengt, is het jammer dat weinig mensen beseffen dat de lucht binnen vaak vervuild is en kan leiden tot allerlei gezondheidsklachten.

Bouwmaterialen, de bouwwijze, de inrichting en ventilatiemogelijkheden en het aantal personen dat zich in die ruimte bevindt en wat zij doen, dat speelt allemaal een rol. Van die twintig uur per dag die je binnen doorbrengt, ben je gemiddeld tien uur in je eigen huis en tien uur op je werk of in openbare ruimten. Een werkgever of beheerder van een openbaar gebouw heeft de verantwoordelijkheid om de bezoekers en gebruikers van zijn gebouw bloot te stellen aan een binnenmilieu van goede kwaliteit, die de gezondheid niet aantast.

Bij een ongezond binnenklimaat kun je last krijgen van

droge keel en ogen,
hoofdpijn,
vermoeidheid,
benauwdheid en
verkoudheidsverschijnselen.

Over het algemeen gelden dit soort klachten als een duidelijke indicatie om Mens & Water in te schakelen. Want hoofdpijn en een verminderde concentratie kunnen aangeven dat de lucht in je omgeving toe is aan een onderzoek door getrainde en deskundige mensen.

Ook infecties aan luchtwegen, allergieën en de ontwikkeling van astma kunnen voorkomen. Word je lange tijd blootgesteld aan een slechte luchtkwaliteit, dan kan dat zelfs ook bijdragen aan hart- en vaatziekten en kanker. En dan is er nog het gevaar van een acute koolmonoxidevergiftiging.

Als gebouweigenaar of ondernemer ben je verplicht te voldoen aan wettelijk vastgelegde regels en voorschriften op het gebied van binnenmilieu. Een werkgever dient onder de zorgplicht een ‘goede en veilige werkplek’ aan te bieden.

Komen er hierboven genoemde klachten voor binnen je organisatie, schakel dan Mens en Water in voor advies en begeleiding bij onderhoud en beheer.

Problemen in het binnenmilieu

Onder binnenmilieu of binnenklimaat verstaan we: de lucht, de chemische bestanddelen ervan en de fysische omstandigheden. Een ongezond binnenklimaat veroorzaakt gezondheidsklachten die tot productiviteitsverlies en gemiddeld 14% meer ziekteverzuim leiden. Het goede nieuws is: dat kan dus voorkomen worden.

Mens en Water heeft kennis van de wettelijke kaders en normen en kan je daarom uitstekend adviseren. Wij gaan uit van het principe ‘meten is weten’ en starten altijd met een onderzoek naar de luchtkwaliteit, adviseren vervolgens op basis van een analyse van de resultaten over vervolgstappen en voeren die desgewenst ook uit. Daarnaast is reiniging en onderhoud van je luchtklimaatsysteem ook bij ons onder te brengen, zodat je als ondernemer en/of gebouweigenaar geen zorgen hoeft te hebben over het binnenmilieu.

Een onderzoek naar de luchtkwaliteit kan bestaan uit een microbiologisch luchtonderzoek en/of een chemisch/fysisch luchtonderzoek. Ook hygiënemonsters (contactmonsters) kunnen we uitvoeren. Het is afhankelijk van de situatie en de onderzoeksvraag of Mens & Water een uitgebreid of beperkter onderzoek doet. We monitoren je fysische binnenklimaat aan de hand van de vraag of er bepaalde klachten zijn, zoals hoofdpijn, muffe lucht, warmte- en/of kou-klachten.

Mens & Water zal bij het onderzoek de temperatuur, het CO2-gehalte en de relatieve luchtvochtigheid meten. En dat doen we over een langere periode, zodat we een goed beeld krijgen met betrouwbare monitoringsresultaten. We zien dan ook de dag- en nachtinvloeden, verschillen in weekenden en werkweken en de menselijke invloed in combinatie met de aanwezige klimaattechniek. Eventuele aanwezigheid van chemische componenten als tonerstof, gassen, dampen uit bijvoorbeeld vloerbedekking en dergelijke kunnen worden vastgesteld door specifieke metingen.

Een onderzoek naar de hygiëne en dus de aanwezigheid van schadelijke bacteriën op oppervlakken, zoals toiletbril, douche, werkblad of keukenblad, doen we door middel van een veegmonster of een swab.

De experts van Mens & Water hebben ervaring met deze onderzoeken, weten hoe ze lucht- en contactmonsters moeten afnemen en bij een daarvoor gekwalificeerd laboratorium worden deze monsters nauwkeurig onderzocht met gekalibreerde en gecertificeerde meetapparatuur. De resultaten van lucht- of contactmonsters worden in een rapport verwerkt, met bijbehorende conclusie.

In die heldere rapportage staat een passend advies om te komen tot een behaaglijk en gezond binnenmilieu. Uitvoering, onderhoud en beheer kun je ook aan ons overlaten.

Stof

Tijdens een stofonderzoek meten we verschillende stofconcentraties in een ruimte. Dan gaat het om fijnstof, chemische en organische, vluchtige stoffen (bijvoorbeeld verf, lijm, inkt, oplosmiddelen, formaldehyde in spaanplaatmateriaal en terpenen in schoonmaakmiddelen en luchtverfrissers).

De resultaten van de metingen worden vergeleken met de vastgelegde grenswaarden. Mens & Water stelt hierover een heldere rapportage op met een passend advies.

Vocht, schimmels en bacteriën

Het voorkomen en aanpakken van vocht, schimmels en gisten is een belangrijke stap naar een beter binnenmilieu. Dit onderzoek is vooral nodig als er medewerkers zijn die klachten hebben of zelfs ziek zijn en het binnenklimaat hier een oorzaak van zou kunnen zijn. Mens & Water onderzoekt dan met name de luchtbehandelingsinstallaties, het ventilatiekanaal of de werkplek.

Je krijgt een rapportage met een duidelijk advies.

Bacteriën vind je op allerlei oppervlakken (van toiletbril tot keukenblad) met mogelijk klachten en ziekte tot gevolg. Een hygiëne-onderzoek door middel van swabs of veegmonsters vertelt je waar er maatregelen nodig zijn.

Comfort

De beleving van je de verblijfomgeving en werkplek wordt in grote mate bepaald door de mate van comfort. Verschillende factoren kunnen tot gezondheidsklachten leiden. Denk aan té warm, té koud, te droog en te vochtig. Temperatuur en tocht vooral kunnen je een onbehaaglijk gevoel geven, met concentratieverlies of stijve spieren tot gevolg.

Bij de NEN-norm 7730 gaat het om het thermisch binnenklimaat, waarbij rekening wordt gehouden met de activiteiten van de gebruiker, omgevingstemperatuur, relatieve vochtigheid, warmteweerstand van kleding, luchtsnelheid en de verticale temperatuurgradiënt.

Je krijgt van Mens & Water een heldere rapportage met een duidelijk advies. Als er maatregelen zoals grondige reiniging nodig zijn, dan kun je dat aan ons overlaten.