+31 (0)46 426 2347 info@mensenwater.eu

Corona-effecten op waterinstallaties: extra legionella-onderhoud nodig

Corona-effecten op waterinstallaties: extra legionella-onderhoud nodig

Omstandigheden kunnen dagelijks anders zijn, in deze tijd. We houden met zijn allen de coronacijfers in de gaten en de daarbij behorende maatregelen die vanuit de overheid kunnen worden opgelegd of versoepeld. Hoe dan ook zijn veel instellingen en organisaties (gedeeltelijk) gesloten geweest. Hierdoor kon legionellabeheer niet of beperkt uitgevoerd worden. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) adviseerde eerder om zoveel mogelijk legionellabeheer te blijven uitvoeren.

Ook nu is legionellabeheer belangrijk. Want corona vermijden, maar ondertussen meer risico lopen op legionella, dat is geen goede ruil. Veel gebouwen zijn nog steeds deels of niet in gebruik, er is leegstand, met als gevolg minder tot geen doorstromend water. En als een gebouw weer in gebruik wordt genomen, met de bijbehorende waterinstallaties, dan is het zeer verstandig om vooraf maatregelen te nemen, zodat legionella geen kans krijgt.

Voor alle drinkwaterinstallaties waar de afgelopen maanden geen of weinig verbruik is geweest, vooral de organisaties die volgens het drinkwaterbesluit wettelijk verplicht zijn om aan legionellapreventie te voldoen of zorgplicht dragen, is het advies om een BRL6010-adviseur te raadplegen, zodat je zo snel mogelijk weer kan beginnen met legionellabeheer. Schakel Mens & Water in. Onze adviseurs kunnen je ondersteunen om de juiste stappen te zetten naar een beheersbare en veilige situatie.

Legionellabeheer weer oppakken

Hoe doe je dat? Hier de 5 belangrijkste stappen om je legionellabeheer weer op te pakken, op efficiënte en effectieve wijze.

  1. Waterbemonstering. Zorg dat de periodieke monsterneming zo snel mogelijk weer volgens de wettelijke frequentie plaatsvindt.
  2. Normoverschrijdingen. Bij het nemen van monsters mogen geen waarden van gelijk aan of boven de ≥ 100 kve/l legionellabacteriën in drinkwater geanalyseerd en vastgesteld zijn. Hervat de periodieke monsterneming in overleg met je BRL6010 adviseur zoals eerder vastgesteld is in het legionellabeheersplan. Als je niet zeker bent over eerdere normoverschrijdingen (is er brononderzoek uitgevoerd naar de oorzaak van de normoverschrijding?), neem dan voorzorgsmaatregelen en plan meteen een bemonstering in.
  3. Afwijkingen spoelprocedures. De afgelopen tijd was er wellicht door sluiting of minder gebruik van de drinkwaterinstallatie, minder doorstroming van water en eventueel zijn de tappunten ook minder dan wekelijks gespoeld. Dan is er een verhoogd risico op groei van legionella in de installatie. Raadpleeg dan je BRL6010 adviseur voordat je de drinkwaterinstallatie in gebruik neemt.
  4. Elektrochemische apparatuur. Als er in de drinkwaterinstallatie een apparaat voor koper-zilver ionisatie of anodische oxidatie is geplaatst, neem dan contact op met de leverancier om de werking van het apparaat te laten controleren. Ga door met het meetprogramma.
  5. Registeren In de periode van de beperkende maatregelen tijdens deze coronacrisis, was het niet altijd mogelijk het legionellabeheer optimaal uit te voeren maar desondanks is het registreren d.m.v. een logboek belangrijk. Daarin is dan – als het goed is bijgehouden – ook vastgelegd waarom en hoe er eventueel is afgeweken van het normale beheer volgens het legionellabeheersplan. 
Tip: met een digitaal logboek kun je legionellabeheer nog makkelijker plannen, uitvoeren en registreren. Hiermee kun je eenvoudig op elk moment van de dag de voortgang bekijken. Het regelt ook de planning en aansturing van je collega’s, leveranciers en onderhoudsbedrijven. Vanuit het digitale logboek word je gewaarschuwd bij een taak die vergeten dreigt te worden, wanneer er een normoverschrijding is, documenten verlopen of meldingen worden gemaakt. Met een digitaal logboek bespaar je veel tijd en ben je altijd klaar voor inspectie.

Advies

Wil je deskundig advies over legionellabestrijding en de maatregelen die in jouw specifieke geval nodig zijn, ook/juist in deze tijden, neem dan contact op met Mens & Water.